Spreken

SPREKEN.

OMDAT WE GELOVEN DAT GODS WOORD IMPACT HEEFT.

In 2013 begon Geert met het spreken in kerken en samenkomsten.
Inmiddels spreekt hij vrijwel wekelijks in kerken, jeugddiensten, cursussen en evenementen door het hele land.
Hoewel Geert vaak tijdens reguliere diensten spreekt, wordt hij veel gevraagd met een focus op de tieners en jongeren.
De boodschappen van Geert kenmerken zich door humor, verhalen en een sterke Bijbelse onderbouwing.
Daarnaast hebben ze altijd een activerend en oproepend karakter. 
Ook volwassenen kunnen dit vaak waarderen.

LEES HIER DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER SPREKEN

In alle kerken waar Jezus Christus wordt gezien als redder en verlosser. Dat is inderdaad heel breed. Geert groeide op in de traditionele kerk (GKV/NGK) en spreekt met liefde in deze kerken. Vaak spreekt Geert ook in de meer evangelische hoek. Hij vind het belangrijk dat de boodschap van Jezus door heel het land en in alle kerken klinkt. 

Ja, Geert spreekt geregeld buiten de kerkelijke setting. Bijvoorbeeld op conferenties en op events. Ook spreekt hij geregeld op jeugdkampen en jeugdavonden van kerken. Voor toerusting aan jeugdleiders, kerkleiders en kerkraden/oudstenteams, vind je meer informatie onder coaching. Voor spreken binnen scholen, onderwijsinstellingen en als toerusting voor docenten, vind je meer informatie onder onderwijs.

Vaak wordt in overleg met de kerk of organisatie een thema gekozen. Geert spreekt geregelt over: 
– Een persoonlijke relatie met God.
– Identiteit in Christus.
– Vergeving en verlossing van zonde.
– De Heilige Geest.
– Praktisch leven als christen.

De meeste samenkomsten waarin Geert spreekt, zijn niet specifiek op tieners of jongeren gericht. De boodschappen van Geert zijn voor iedere leeftijd toegankelijk. Ze kenmerken zich door humor, verhalen en een sterke Bijbelse onderbouwing. De ervaring leert dat dit aansprekend is voor tieners en jongeren, maar ook voor volwassenen en ouderen. 

Allereerst is het goed om te weten dat de financiën geen reden mogen zijn om niet te komen spreken.
Wel is het zo dat Geert deels leeft van de inkomsten van spreekbeurten, trainingen en coaching.
In overleg is er vaak veel mogelijk. Veel kerken hebben een zelfgekozen spreekvergoeding.
Als die er niet is, hanteert Geert een standaard van 175 euro plus reiskosten. In overleg kan daar uiteraard over gesproken worden.

Die is er niet. Geert vind het belangrijk dat de boodschap van Jezus overal krachtig kan klinken. Dat betekent dat hij geregeld in Groningen spreekt, maar ook in Friesland, Den Helder en incidenteel in België.