Onderwijs

ONDERWIJS.

OMDAT WE GELOVEN IN DE KRACHT VAN SCHOLEN EN LERAREN.

Steeds vaker wordt Geert gevraagd om gastlessen en themadagen te verzorgen op middelbare scholen. Ook doet hij geregeld toerusting, training en inspiratiedagen voor docenten rondom christelijke vorming en identiteit in de school. Bijvoorbeeld op studiedagen, docentendagen, vormingsdagen en vieringen.
Geert heeft meer dan tien jaar spreekervaring voor grote en kleine groepen.
Daarnaast heeft hij meer dan vijf jaar werkervaring in het VMBO op drie scholen.
Daar werkt hij als Godsdienstleraar, mentor en voorzitter van de werkgroep Identiteit.
Ook heeft hij ervaring als werkplekbegeleider, waarin hij getraind is om nieuwe docenten te coachen.

Wil je een keer overleggen over wat Geert binnen jouw school of organisatie zou kunnen betekenen?

"Geert voelt goed aan wat een groep nodig heeft, heeft echt contact met de groep en speelt in op wat een groep nodig heeft om betrokken te blijven."
GREIJDANUS ZWOLLE
GASTLES OVER BIJBEL EN SEKSUALITEIT

LEES DE VOLLEDIGE REVIEW:

“Tijdens een interactieve les laat Geert leerlingen zelf nadenken over het thema. Leerlingen blijven hierdoor van het begin tot het eind goed bij de les.
Geert voelt goed aan wat een groep nodig heeft, heeft echt contact met de groep en speelt in op wat een groep nodig heeft om betrokken te blijven.
De les over de Bijbel, relaties en seksualiteit stond in het teken van de liefde en zorgvuldigheid waarmee God de mens heeft gemaakt en met welke reden hij het hebben van een relatie van trouw zo belangrijk vond. Geert kijkt naar de context van de tijd van de Bijbel en is realistisch over de tijd van nu”.

Greijdanus Zwolle – Gastles over Bijbel en seksualiteit.