SPREKEN

OMDAT WE GELOVEN DAT GODS WOORD IMPACT HEEFT

De grootste passie van Generation Impact is het spreken in kerken door heel Nederland.
Sinds maart 2013 spreekt Geert Mollema gemiddeld bijna iedere week voor tieners en jongeren, maar ook voor volwassenen. Zijn spreekstijl wordt vaak beschreven als enthousiast, gedreven, aanvurend en direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Generation Impact vindt het belangrijk om interkerkelijk te werken. Kerkmuren werken belemmerend wanneer je een generatie wilt laten samenwerken voor een gezamenlijk streven Daarnaast merken we dat kerkmuren bij tieners eigenlijk geen rol spelen. De spreekbeurten van Geert zijn dan ook een grote mix van meer evangelische en meer traditionele gemeenten.

Veel spreekbeurten vinden plaats binnen de lokale kerk, maar ook geregeld op conferenties als New Wine, tienerevents zoals het Impact weekend en het Sound of Heaven Festival, interkerkelijke jongerendiensten, Alpha cursussen en tienerweekenden.

In het preken vinden we het belangrijk om in de voorbereiding, maar ook tijdens het spreken geleid te worden door de Heilige Geest en Hem alle ruimte te geven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedere preek Bijbels sterk onderbouwd is, maar ook direct toepasbaar in het dagelijkse leven.

Vooralsnog is alleen Geert Mollema te boeken als spreker namens Generation Impact. Op termijn hopen we meer jonge, gepassioneerde sprekers toe te kunnen voegen. We zijn sinds kort actief met een coachingsgroep ‘Spreken met Impact’, waarin jongeren die een roeping ervaren om te spreken, gecoacht en getraind worden in het spreken voor groepen. In de toekomst hopen we ook een aantal sprekers uit deze groep toe te kunnen voegen aan de sprekerslijst.

Thema’s voor preken zijn aan te dragen door de gemeente/organisatie. Om een beeld te krijgen zijn dit thema’s waar we vaak over spreken:

          Bekering.
          Identiteit in Christus
          Het Koninkrijk van God.
          De diepgang van het kruis.
          Leven door de Geest.
          Wonderen en tekenen.
          Breken met zonde.
          De geestelijke wereld.

Generation Impact heeft een bewuste keuze gemaakt om geen vaste spreekvergoeding te vragen bij spreekbeurten. We willen niet dat financiën in de weg staan om te komen spreken, omdat we het belang van het kunnen zaaien veel groter vinden. Omdat we voor veel verschillende groepen staan (variërend van 10 tot 3000 mensen) en omdat we willen dat een spreekbeurt voor alle groepen haalbaar is, hebben we gekozen om een gift aan de gemeente/organisatie over te laten. Daarbij benoemen we wel dat spreekbeurten de voornaamste inkomstenbron zijn voor het werk van Generation Impact. We willen vrijgevig zijn door zoveel mogelijk content vrij toegankelijk te maken. Daarom stellen wij de gift vanuit de gemeente/organisatie wel zeer op prijs. 

BEKIJK HIERONDER ENKELE VOORBEELDEN