OVER GENERATION IMPACT

IMPACT HEBBEN OP EEN GENERATIE DIE IMPACT HEEFT IN NEDERLAND

Generation Impact is een Nederlandse organisatie die is opgericht door Geert Mollema. De naam Generation Impact laat tevens het hart van de organisatie zien. Generation Impact verlangt naar een generatie van christelijke tieners en jongeren die daadwerkelijk impact zullen hebben in Nederland.

In 2017 ontstond het verlangen voor Generation Impact. Sinds 2013 reist Geert door het land om te spreken voor tieners en jongeren. Daarbij valt het hem op dat er een honger heerst bij een jonge generatie. Hij ziet mensen tot bekering komen en goede keuzes maken. Maar hij ziet ook een grote groep jongeren die méér willen dan dat. Meer dan alleen individueel geloven en geestelijke groei. Tieners en jongeren die ook daadwerkelijk willen dat hun geloof invloed heeft in en op hun omgeving.

Het mission-statement van Generation Impact is ‘Impact hebben op een generatie die impact heeft.’
Het is dan ook het hart van Generation Impact om tieners en jongeren te bemoedigen, aan te vuren, toe te rusten en te trainen om daadwerkelijk een generatie te zien in Nederland die impact heeft.

Om dit verlangen handen en voeten te geven, is een heel team van mensen actief die deze visie omarmt.

Romeinen 12:11 inspireert ons in alles wat we doen: “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.” We verlangen naar een generatie die vol enthousiasme en aangevuurd door de Heilige Geest God gaat dienen en Gods Koninkrijk gaat bouwen.

Het spreken voor tieners en jongeren en het trainen van kerken op het gebied van lokaal aanstekelijk jeugdwerk zijn twee belangrijke pijlers van Generation Impact. Meer informatie daarover vind je in het menu van deze website onder ‘spreken’ en ‘trainen’.

Daarnaast zal social media een grote rol gaan spelen binnen Generation Impact. Om een jonge generatie te bereiken, moet je gebruik maken van de meest moderne middelen. Daarom zullen we korte inspirerende video’s gaan delen via YouTube, korte Bijbelse bemoedigingen delen via Snapchat, preekquotes en foto’s delen via Instagram en Facebook (mede) gebruiken voor blogs. Ook zullen we wekelijks bidden voor de gebedsverzoeken die tieners en jongeren indienen via Snapchat en Instagram.

Meer informatie over andere activiteiten zullen later volgen via social media en deze site!

VOLG ONZE SOCIAL MEDIA

SNAPCHAT: @GEN_IMPACT
VOOR KORTE BIJBELSE BEMOEDIGINGEN
 EN GEBEDSVERZOEKEN